16 Μαΐου 1975
Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 43/75 που αφορά στη σύσταση 'Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού'.
history1 small
history2 small 26 Νοεμβρίου 1975
Υπογράφεται η σύμβαση δημιουργίας της νέας εταιρείας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των πέντε αντισυμβαλλομένων αμερικανικών εταιρειών.
21 Σεπτεμβρίου 1977
Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 696/77 που τροποποιεί και συμπληρώνει το Νόμο 43/75. Η Εθνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού μετονομάζεται σε «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.»
history3 small
history4 small 4 Φεβρουαρίου 1977
Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θέτει τη θεμέλια πλάκα της ΕΑΒ και ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης των εγκαταστάσεων.
30 Μαΐου 1979
Παραδίδεται στην Πολεμική Αεροπορία το πρώτο αεροσκάφος, ένα F-4E, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εργοστασιακής του συντήρησης.
history5 small
history6 small 20 Δεκεμβρίου 1979
Πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια της εταιρείας.
2 Νοεμβρίου 1988
Θεμελιώνεται το κτίριο αεροναυπηγικών κατασκευών.
history7 small
history8 small 16 Μαρτίου 2001
Ολοκληρώνεται η ανέγερση του δοκιμαστηρίου αεροκινητήρων υψηλής ώσης 100.000 λιβρών.
3 Δεκεμβρίου 2001
Πραγματοποιούνται τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Αγίας Ευγενείας στον περίβολο της εταιρείας.
 history9 small
 history10 small 24 Φεβρουαρίου 2006
Θεμελιώνεται η Μονάδα Αεροκατασκευών με Σύνθετα Υλικά.

17 Ιανουαρίου 2008
Εγκαινιάζεται η Μονάδα Ξηρού Αποχρωματισμού Αεροσκαφών, με τη χρήση πλαστικών σφαιριδίων, την πλέον φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και πλήρως εναρμονισμένη με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές παγκοσμίως.

 history11 small