Στη βαρύτητα που έχει ο ρόλος της ΕΑΒ στην επόμενη μέρα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

8 Σεπτεμβρίου 2015

Τη σημασία ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας με βασικό στόχο την ανάδειξή της σε δυναμικό πυλώνα ανάπτυξης του εγχώριου επιχειρηματικού γίγνεσθαι παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ κ. Δημήτριος Παπακώστας σε ομιλία του με θέμα «Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα – Ο ρόλος της ΕΑΒ», στο πλαίσιο του συνεδρίου που πραγματοποιείται σήμερα με θέμα «AFW’s Aviation Development Conference #4».

Η Αμυντική Βιομηχανία μέχρι σήμερα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα στοιχεία που σηματοδοτούν την πορεία των 40 χρόνων που έχει διανύσει η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Τόνισε ότι η αμυντική βιομηχανία από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της έως και πρόσφατα τελούσε σε απόλυτη εξάρτηση από το Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζοντας παράλληλα μία υστέρηση ως προς την ενσωμάτωση των βέλτιστων επιχειρηματικών μεθόδων και πρακτικών. Ωστόσο, ανέπτυξε τεχνογνωσία και προσωπικό υψηλού τεχνολογικά επιπέδου, και προώθησε την επέκταση των δραστηριοτήτων της και εκτός Ελλάδας.

Η Αμυντική Βιομηχανία αύριο:

Όπως συνοπτικά ανέλυσε ο κ. Παπακώστας, σε ένα νέο περιβάλλον όπου καλούνται τα κράτη να διοχετεύσουν πόρους σε κοινωνικές ανάγκες μειώνοντας ταυτόχρονα το εξωτερικό τους χρέος, οι αμυντικές δαπάνες συρρικνούνται.

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, προκλήθηκε βίαια αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών. Όμως σε αυτό το περιβάλλον αναδύονται νέοι τομείς που αποτελούν πρόκληση για τη σύγχρονη αμυντική βιομηχανία. Έτσι, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη ανθρωπότητα, ο ρόλος της αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα της ασφάλειας, μέσω των τεχνολογιών που προάγει, είναι σπουδαιότατης σημασίας.

Συνεχίζοντας ο κ. Παπακώστας την αναφορά του στο «αύριο» επεσήμανε ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία οφείλει:

 • Να ικανοποιεί πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας και να διασφαλίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Να ανταποκρίνεται στο εθνικό ζητούμενο για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
 • Να αναπτύσσει νέα προϊόντα με γνώμονα την υψηλή τεχνολογική και οικονομική προστιθέμενη αξία.
 • Να εξασφαλίζει την κατά το δυνατό οικονομική της αυτοτέλεια και να συνεισφέρει στο εθνικό προϊόν.
 • Να δημιουργεί συνέργειες και στρατηγικές συμμαχίες εντός και εκτός της χώρας.

Ως κύριες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της, επομένως, αναδεικνύονται:

 1. Η ύπαρξη μιας ενιαίας, ρεαλιστικής και διαχρονικής Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής ως οδικός χάρτης των αμυντικών βιομηχανιών.
 2. Η δημιουργία ενός πλέγματος συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του δημόσιουκαι ιδιωτικού τομέα.
 3. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για εύρεση και αξιοποίηση αναγκαίων πόρων.
 4. Η προσαρμογή του νομικού πλαισίου για εξασφάλιση επιχειρησιακής ευελιξίας και διαφάνειας.
 5. Η δημιουργία ενός κεντρικού φορέα συντονισμού για τη δημιουργία συνεργειών.
 6. Η δέσμευση όλων των φορέων για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής που έχει η ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Η ΕΑΒ σήμερα

Με βασικούς πυλώνες την υψηλή τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό, τις διεθνείς πιστοποιήσεις και τις άρτιες εγκαταστάσεις της, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ):

 • Επιτελεί εθνικό έργο εγγυώμενη την αξιοπιστία των πτητικών μέσων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Διαθέτει συνολικό ανεκτέλεστο έργο της τάξης των 600 εκ.ευρώ.
 • Παράγει πλέον από το 2013 και μετά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρεολυσίων (EBITDA) ενώ από το 2014 και μετά είναι κερδοφόρος.
 • Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα συμβάλλοντας στην εισροή συναλλάγματος και την ενίσχυση του ΑΕΠ.
 • Διασφαλίζει εργασιακές θέσεις και ενισχύει τον επιχειρηματικό ιστό.

Επιπλέον:

 • Έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες του αεροναυπηγικού κλάδου – συχνά μάλιστα ως αποκλειστικός προμηθευτής – υλοποιώντας σημαντικότατα προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη Lockheed Martin, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΑΒ έχει αναλάβει:
  • την συναρμολόγηση του 30% των μαχητικών αεροσκαφών F-16 για την παγκόσμια αγορά.
  • την κατασκευή δομικών τμημάτων και την συναρμολόγηση του 30% των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J, επίσης για την παγκόσμια αγορά.
 • Μέσα από τις μακροχρόνιες αυτές συνεργασίες η ΕΑΒ έχει εδραιώσει εαυτόν ως Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας.
 • Φιλοδοξεί να εμφανίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 35% μέσα στην επόμενη τετραετία, εισερχόμενη δυναμικά και σε νέες αγορές.
 • Αποτελεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στην αεροπορική τεχνολογία.
 • Αναπτύσσει νέα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη τεχνολογική και οικονομική αξία.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, τόνισε: «H ΕΑΒ διαθέτει σήμερα αξιοζήλευτες υποδομές, διεθνούς επιπέδου τεχνολογικές δυνατότητες, και όλα τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές μιας σύγχρονης και δυναμικής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι θα διαδραματίσει βασικό ρόλο κατά την επόμενη ημέρα στο χώρο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ανασυγκρότησης αυτής».

 

2015 09 08 med