Εμφάνιση # 
Τίτλος
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 08/04/2016 - Διακήρυξη Νο.721 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Εκπόνηση και Παράδοση Μελετών για τα έτη 2016, 2017 & 2018», Κωδικός CPV : 71335000-5
05/04/2016 - Διακήρυξη Νο.738 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Εκπόνηση και Παράδοση Μελέτης Στατικής Επάρκειας – Ελέγχων Διερεύνησης & Αποτίμησης των Υλικών του Κτιρίου Εκπαίδευσης της ΕΑΒ και της Στατικής Μελέτης Ενισχύσεων»
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 01/04/2016 - Διακήρυξη Νο.736 για την «επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο «Εργασίες Απογρέζωσης (Deburring, Drilling, Routing, Polishing) Προγραμμάτων Εργοστασίου Αεροκατασκευών»
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/03/2016 - Διακήρυξη Νο.737 για την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας (Φωνής και Δεδομένων)», για χρονική διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών - Κωδικός CPV:64212000-5
11/03/2016 - Διαγωνισμός Νο.718 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Κατασκευή Μεταφορικών Ξυλοκιβωτίων, τύπου «Α», «Β» & «C» για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του Α/φους C-130J». ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:44617000-8
30/11/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ» (Η22-26890)
21/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ6» (Η22-26883)
30/09/2015 - Διακήρυξη Νο. 715 (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) Ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Λειτουργεία του Εστιατορίου της ΕΑΒ»
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/09/2015 - Διακήρυξη Νο.714 για την Ανάθεση με Σύμβαση «Σε Εταιρία Ταχυμεταφορών (COURIER) των αποστολών / παραλαβών από / προς ΕΑΒ, εντός και εκτός Ελλάδος (Εισαγωγές – Εξαγωγές), ταχυδρομικών φακέλων και μικροδεμάτων»
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 04/09/2015 - Διακήρυξη Νο.700 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Αποκομιδή, Μεταφορά & Νόμιμη Τελική Διαχείριση Επικινδύνων Βιομηχανικών Αποβλήτων της ΕΑΒ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»