ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Η ΕΑΒ δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας και τεχνολογίας αεροπορικών δομών και συστημάτων από το 1990 συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα τεχνολογιών αιχμής.

Ενδεικτικές συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά & Ερευνητικά Προγράμματα

 • GRA & ECO DESIGN Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLEAN SKY για τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη πρωτοτύπων και τεχνολογιών μελλοντικού αεροσκάφους "Green Regional Aircraft" και ECO–DESIGN με ενσωματωμένες πράσινες-οικολογικές τεχνολογίες και υλικά (Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλού βάρους, χαμηλού θορύβου, μείωσης καυσαερίων, προηγμένα ανακυκλώσιμα υλικά κ.α.)
 • COCOMAT (Σχεδιασμός Δομών αεροσκάφους με προηγμένες μεθόδους ανάλυσης)
 • NOESIS (Σχεδίαση και ανάπτυξη δομών αεροσκάφους με ενίσχυση νανοσωλήνων άνθρακα προκειμένου να ενσωματωθούν ειδικές δυνατότητες ενεργοποίησης)
 • SPACE - RTM ESA (Σχεδιασμός και Κατασκευή Space Components με τη μέθοδο RTM)
 • CESAR (Σχεδιασμός και Κατασκευή ενός οικονομικά αποτελεσματικού μικρού αεροσκάφους)
 • ACFA (Ανάπτυξη Active Control για τα επιβατηγά αεροσκάφη Blended Wing - Body)
 • I - Mac / Προηγμένες μέθοδοι παρασκευής
 • SARISTU / Συστήματα παρακολούθησης Structural Health / αισθητήρες ολοκλήρωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

H EAB διαθέτει πολυετή εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού με την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής.

Πρόσφατα και Τρέχοντα Προγράμματα

 • Αναβάθμιση δεδομένων του ΣΤΤΕΠ ΕΡΜΗΣ με HIGEM (Eurocom multiplexer with IP router)
 • Υλοποίηση του συστήματος περιμετρικής προστασίας της ΕΑΒ
 • Συμμετοχή στο κοινοπρακτικό πρόγραμμα ARTEMISIA JU (Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων). Η ΕΑΒ συμμετέχει στα εξής προγράμματα:
  • CESAR : Μέθοδοι και διεργασίες για ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας
  • SHIELD (pSHIELD, nSHIELD) : Έρευνα για την εφαρμογή ενός ενσωματωμένου Αρχιτεκτονικού Πλαισίου Εργασίας για την Ασφάλεια, την Ιδιωτικότητα και την Αξιοπιστία (SPD)
  • SMART : Αποδοτικοί, επαναρυθμιζόμενοι κόμβοι αισθητήρων χαμηλής ισχύος
  • R3-COP : Συνεργατικά ρομποτικά συστήματα αυτόνομης λογικής, υψηλής αξιοπιστίας και ασφάλειας
  • SMECY : Πολυπύρηνα ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα
  • SIMPLE : Δίκτυα αισθητήρων και ενδιάμεσο λογισμικό για παραγωγή και εφοδιαστική
 • Συμμετοχή στο ICT, Ασφάλεια, Μεταφορές και Αεροναυπηγική σχετιζόμενα με προγράμματα έρευνας χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα της ΕΕ FP7:
  • ATOM : Ανίχνευση και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στα αεροδρόμια με χρήση ενεργών και παθητικών αισθητήρων
  • ASPIS : Αυτόνομη Εποπτεία σε Δημόσιες Υποδομές
  • AWISSENET : Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες/ Δίκτυα Ad-hoc
  • VITRO : Εικονικά δίκτυα αισθητήρων ad hoc
  • TRIADE : Τεχνολογικές λύσεις για αισθητήρες ανίχνευσης της δομικής ακεραιότητας στην αεροναυπηγική
  • SCARLETT : Avionics κλιμακωτής ανοχής σε σφάλμα
  • HIRF : Εργαλεία για περιβάλλον υψηλής πυκνότητας ακτινοβολίας
  • TALOS : Εποπτεία και ασφάλεια συνόρων με μη επανδρωμένα συστήματα
  • TRACE-IT : Ανάπτυξη Προηγμένου Συστήματος Ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας για Σύνθετα Υλικά Αεροπορικών Εφαρμογών με χρήση Μη Καταστροφικών Μεθόδων και Αξιολόγησης της Αποδεκτής Βλάβης
 • Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA):
  • ENEA : Πρόταση για τη μελέτη στο σχεδιασμό Θωρακισμένου Μαχητικού Οχήματος Ευρωπαϊκού Δικτύου. Έμφαση σε αρχιτεκτονική τηλεπικοινωνιών με ετερογενή δίκτυα
  • UGTV : Μη Επανδρωμένο Τακτικό Όχημα Εδάφους. Έμφαση σε έλεγχο/πορεία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA):
  • Space Internet, DISCOS : Τηλεπικοινωνίες διαστήματος με Δίκτυα Ανεκτικά Υστέρησης
  • ASPIICS : Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων δορυφόρων
 • Έρευνα για NATO/RTO:
  • SET - 085 RTG 49 : Πρόβλεψη σπηλαιώσεων σε α/φη, οχήματα και πλοία με χρήση υπογραφής ραντάρ
 • Συμμετοχή στο συνεργατικό πρόγραμμα CLEAN SKY JU Initiative στην θεματική περιοχή του Green Regional Aircraft με σκοπό την παράδοση αεροσκάφους χαμηλού βάρους και χαμηλού εξωτερικού θορύβου με τη χρήση έξυπνων δομών και ειδικών διατάξεων:
  • GRA- CleanSky : Ανάπτυξη δικτύων ασυρμάτων αισθητήρων για έλεγχο δομικής ακεραιότητας και επόπτευση συστημάτων.