ΜΕΛΕΤH,ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

H ΕΑΒ δραστηριοποιείται στο τεχνολογικό πεδίο τόσο των μαχητικών όσο και των εμπορικών αεροσκαφών.

Στον τομέα της σχεδίασης και ανάπτυξης δομών και συστημάτων αεροσκαφών διαθέτει δυνατότητες οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Δυνατότητες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 • Πρωταρχική σχεδίαση
 • Λεπτομερής σχεδίαση και διαμόρφωση συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων
 • Δομική Σχεδίαση και ανάλυση
 • Σχεδίαση δοκιμών
 • Σχεδίαση Ενσωμάτωσης συστημάτων
 • Πρωτότυπα
 • Κατασκευή πρωτοτύπων
 • Σχεδίαση επισκευών
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη υποστήριξης κατά την λειτουργία.

Η δραστηριότητα είναι πιστοποιημένη κατά AS9100 και οργανωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EASA 21J.

Η Διεύθυνση καλύπτει μια έκταση γραφείων 800 τ.μ. με υπολογιστικές δυνατότητες που ενσωματώνουν παγκοσμίως αποδεκτά εργαλεία της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, όπως:

 • DS/CATIA V4
 • DS/CATIA V5
 • DS/CATIA V5/CPD (Composite Part Design Module)
 • DS/ENOVIA VPM
 • DS/ENOVIA Smarteam
 • MSC/PATRAN-NASTRAN
 • HYPERMESH

και διάφορα άλλα εργαλεία λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί είτε εντός της εταιρείας μας, είτε από τρίτους, και αφορούν:

 • Δομές
 • Αεροδυναμική
 • Υλικά
 • Εξομοίωση Ροής

Η Διεύθυνση διαθέτει ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο προηγμένων συνθέτων υλικών για διενέργεια Έρευνας. Το εργαστήριο ασχολείται μεταξύ άλλων με την κατασκευή συνθέτων υλικών για ανάπτυξη πρωτοτύπων, καθώς και με σχετικές δοκιμές (Μηχανικές, Μικροσκοπικές αναλύσεις, Μη Καταστροφικές Δοκιμές – NDT).

Ενδεικτικά προϊόντα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν

 • Ανάπτυξη, Σχεδίαση και Κατασκευή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους «Πήγασος» για την ΠΑ
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κατευθυνόμενου με Λέιζερ Βλήματος Kit-L
 • Προκαταρκτική σχεδίαση Ελαφρού Αεροσκάφους Γενικής Αεροπλοΐας
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μη Επανδρωμένου Ιπτάμενου Στόχου
 • Σχεδίαση και Κατασκευή της δεξαμενής καυσίμου του α/φους Falcon 900EX Business Jet Extended Range
 • Σχεδίαση και Κατασκευή του εκπαιδευτικού πυραύλου IRIS-T Dummy Air Training Missile
 • Συμμετοχή στην φάση δομικού σχεδιασμού του πλαισίου της θύρας φορτίου του α/φους Boeing 787
 • Συμμετοχή στην φάση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του CSO (Δορυφόρος HELIOSIII)

Πρόσφατα και τρέχοντα προγράμματα

 • NEURON Μη Επανδρωμένο Μαχητικό Αεροσκάφος
  Σχεδίαση και κατασκευή του συστήματος εκροής καυσαερίων (Nozzle & masking plate), καθώς και του πάνω μέρους της ατράκτου (Aft Fuselage) ως μέλος της σχετικής κοινοπραξίας. Το πρόγραμμα αυτό προσέφερε την ευκαιρία στους μηχανικούς της ΕΑΒ να δουλέψουν σε ένα περιβάλλον συνεργασίας με την εταιρεία Dassault (βασικός κατασκευαστής), στις εγκαταστάσεις της οποίας έγινε το τελικό δέσιμο του αεροσκάφους.

Πιστοποιητικά

Η δραστηριότητα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • AS EN 9100 for the Design and Development Fabrication and Assembly of Aerospace Structures και
 • ISO9001:2000 for the Design and Manufacture of Structural Parts and Assemblies of Aircraft and Aircraft Engines.

ΜΕΛΕΤH,ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Στον τομέα Μελέτης και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών, η ΕΑΒ διαθέτει εμπειρία σε συστήματα άμυνας, ασφάλειας, command & control, καθώς και σε δορυφορικές και διαστημικές εφαρμογές.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι εξειδικευμένο σε εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων, στο σχεδιασμό αυτόνομων/μη επανδρωμένων συστημάτων, σε συστήματα παρακολούθησης, στη σύνθεση και τη δικτυοποίηση ασύρματων αισθητήρων, όπως και στα συστήματα τακτικών επικοινωνιών και εξαρτώμενων δικτύων.

Αναλυτικότερα:

Δυνατότητες Σχεδίασης και Ανάπτυξης

 • Μελέτη συστημάτων (Systems Engineering)
 • Σχεδίαση υλικού
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Ενσωμάτωση και σύνθεση συστημάτων
 • Σχεδίαση FPGA
 • Σχεδίαση RF
 • Δοκιμές και πιστοποιήσεις
 • Μελέτες Αξιοπιστίας και ευκολίας συντήρησης
 • Δορυφορικές Υπηρεσίες Satellite Services

Σε επίρρωση των πιστοποιητικών της εταιρείας, η διεύθυνση κατέχει επίσης πιστοποίηση ISO9001:2008 και τον οδηγό TickIT για Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Αεροπλοΐας και Άμυνας.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός και οι υπολογιστικές δυνατότητες συμπεριλαμβάνουν παγκοσμίως αποδεκτά εργαλεία για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την μοντελοποίηση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού.

 • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Γλώσσες προγραμματισμού: C (nesC), C++, Java, VB, C#
  • Εργαλεία: Eclipse, Visual Studio
 • Σχεδίαση Υλικού
  • Γλώσσες προγραμματισμού: VHDL
  • Εργαλεία: ISE Design Suite (Xilinx)
 • Μοντελοποίηση και Προτυποποίηση Συστημάτων
  • Γλώσσες: UML, SysML
  • Εργαλεία: Matlab/Simulink, Rational Rhapsody, LabView
 • Προσδιορισμός και Έλεγχος Προδιαγραφών
  • Εργαλεία: IBM DOORS
 • PCB / Εργαλεία Ηλεκτρικής Σχεδιάσης
  • Εργαλεία: Altium Designer, ELECTRE
 • Εργαλεία Δικτυακής Εξομοίωσης και Σχεδιασμού
  • JSIM, NS2
 • Εργαλεία Λογισμικού
  • CATIA V5
  • Subversion, SourceSafe (για version control)
  • SMARTEAM (PLM tool)

Επιστημονικό, Σχεδιαστικό, Αναπτυξιακό και Ερευνητικό Υπόβαθρο

 • Σχεδίαση, υλοποίηση και εγκατάσταση του Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) ΕΡΜΗΣ
 • Σύστημα Ελέγχου Πυρός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη του Τακτικού-Τεχνικού Συστήματος Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) ΔΙΑΣ, ενός C4I συστήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ελληνικού Πυροβολικού
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη μονάδων παροχής ισχύος
 • Ανάπτυξη μονάδων ασφαλών επικοινωνιών (Ψηφιακή Συσκευή Μηνυμάτων για το ΣΕΖΜ ΕΡΜΗΣ)
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη Φορητής Διάταξης Αισθητήρων
 • Υλοποίηση και υποστήριξη ευρυζωνικών δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 96 ελληνικά remote ports
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα FLYSAFE που πραγματεύεται το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοτύπου ενός Ολοκληρωμένου Αεροφερόμενου συστήματος Εποπτείας για τη βελτίωση της Ασφάλειας, την Προστασία Κινδύνων Πτήσης και για τις Επιχειρήσεις Παντός Καιρού
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα SOBCAH, σχετικό με Μεθοδολογίες, Τεχνολογίες και Επίδειξη Συστημάτων Επιτήρησης Συνόρων, Ακτογραμμών και Λιμένων
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα CASAM, το οποίο πραγματεύεται Συστήματα Ασφάλειας Πτήσεων και Αντίμετρα IR
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα SAFEE σχετικό με θέματα ασφαλείας αεροσκαφών στο Μελλοντικό Ευρωπαϊκό Περιβάλλον
 • Συμμετοχή στη μελέτη του ΝΑΤΟ NIAG – SG86: NATO Ενοποιημένο Σύστημα Λιμενοσυνόρων (NIHBS).

Πρόσφατα και Τρέχοντα Προγράμματα

 • Αναβάθμιση δεδομένων του ΣΤΤΕΠ ΕΡΜΗΣ με HIGEM
 • (Eurocom multiplexer with IP router)
 • Υλοποίηση του συστήματος περιμετρικής προστασίας της ΕΑΒ
 • Συμμετοχή στο κοινοπρακτικό πρόγραμμα ARTEMISIA JU (Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων. Η ΕΑΒ συμμετέχει στα εξής προγράμματα:
  • CESAR : Μέθοδοι και διεργασίες για ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας.
  • SHIELD (pSHIELD, nSHIELD) : Έρευνα για την εφαρμογή ενός ενσωματωμένου Αρχιτεκτονικού Πλαισίου Εργασίας για την Ασφάλεια, την Ιδιωτικότητα και την Αξιοπιστία (SPD)
  • SMART : Αποδοτικοί, επαναρυθμιζόμενοι κόμβοι αισθητήρων χαμηλής ισχύος
  • R3-COP : Συνεργατικά ρομποτικά συστήματα αυτόνομης λογικής, υψηλής αξιοπιστίας και ασφάλειας
  • SMECY : Πολυπύρηνα ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα
  • SIMPLE : Δίκτυα αισθητήρων και ενδιάμεσο λογισμικό για παραγωγή και εφοδιαστική
 • Συμμετοχή στο ICT, Ασφάλεια, Μεταφορές και Αεροναυπηγική σχετιζόμενα με προγράμματα έρευνας χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα της ΕΕ FP7:
  • ATOM : Ανίχνευση και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στα αεροδρόμια με χρήση ενεργών και παθητικών αισθητήρων
  • ASPIS : Αυτόνομη Εποπτεία σε Δημόσιες Υποδομές
  • AWISSENET : Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες/ Δίκτυα Ad-hoc
  • VITRO : Εικονικά δίκτυα αισθητήρων ad hoc
  • TRIADE : Τεχνολογικές λύσεις για αισθητήρες ανίχνευσης της δομικής ακεραιότητας στην αεροναυπηγική
  • SCARLETT : Avionics κλιμακωτής ανοχής σε σφάλμα
  • HIRF : Εργαλεία για περιβάλλον υψηλής πυκνότητας ακτινοβολίας
  • TALOS : Εποπτεία και ασφάλεια συνόρων με μη επανδρωμένα συστήματα
 • Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA):
  • ENEA : Πρόταση για τη μελέτη στο σχεδιασμό Θωρακισμένου Μαχητικού Οχήματος Ευρωπαϊκού Δικτύου. Έμφαση σε αρχιτεκτονική τηλεπικοινωνιών με ετερογενή δίκτυα
  • UGTV : Μη Επανδρωμένο Τακτικό Όχημα Εδάφους. Έμφαση σε έλεγχο/ πορεία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA):
  • Space Internet, DISCOS : Τηλεπικοινωνίες διαστήματος με Δίκτυα Ανεκτικά Υστέρησης
  • ASPIICS : Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων δορυφόρων
 • Έρευνα για NATO/RTO:
  • SET - 085 RTG 49 : Πρόβλεψη σπηλαιώσεων σε α/φη, οχήματα και πλοία με χρήση υπογραφής ραντάρ
 • Συμμετοχή στο συνεργατικό πρόγραμμα CLEAN SKY JU Initiative στην θεματική περιοχή του Green Regional Aircraft με σκοπό την παράδοση αεροσκάφους χαμηλού βάρους και χαμηλού εξωτερικού θορύβου με τη χρήση έξυπνων δομών και ειδικών διατάξεων:
  • GRA- CleanSky : Ανάπτυξη δικτύων ασυρμάτων αισθητήρων για έλεγχο δομικής ακεραιότητας και επόπτευση συστημάτων

Στρατηγικές Προτεραιότητες στα Ηλεκτρονικά

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα
  • Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Command Control Systems)
  • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
 • Ειδικά Συστήματα
  • Μη επανδρωμένα Συστήματα
  • Συστήματα Επιτήρησης
  • Avionics
 • Δορυφορικές Εφαρμογές